Knop naar video
knop naar PDF
knop naar MP3

verrmijd dat je ziek wordt – ingesproken door Ingeborg

Deze video is ingesproken door Ingeborg, de oorspronkelijke video die door FOD Volksgezondheid was gepubliceerd, was zonder geluid.

Een gebarentolk brengt aan de hand van Vlaamse Gebarentaal de info in beeld, en de video is onafbeelding van het startscherm, video: Vermijd dat je ziek wordt - - ingesproken door Ingeborgdertiteld. Voor personen met een visuele beperking is deze info niet toegankelijk. Vandaar dat het initiatief is genomen om deze video in te spreken.

Af en toe valt er een stilte , wacht even af, als de volgende ondertiteling verschijnt wordt er verder gelezen. Op deze manier is deze video nu toegankelijk voor iedereen.

Vermijd dat je ziek wordt – ingesproken door Ingeborg

Ik ga jullie nu informeren over het coronavirus.

Vermijd dat je ziek wordt. Heb dus aandacht voor je persoonlijke hygiëne.

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus uit (COVID-19). Intussen bereikte het virus ook ons land.

De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen.

Samen hebben we twee prioriteiten: 

  • De verspreiding van het virus beperken.
  • En de zwakkeren in de samenleving beschermen.

Pas deze maatregelen toe om jezelf te beschermen tegen alle soorten virussen, het coronavirus of de seizoensgriep.

Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe dit elke keer als je hoest of niest, maar ook als je thuiskomt, op het werk aankomt, als je op een openbare plaats was, of als je net op de trein, bus of tram was.

Was je handen voor minsten 40 à 60 seconden. Schrob zorgvuldig alle delen van je handen:

  • je handpalm
  • je handrug
  • en je vingers

Gebruik elke keer als je hoest of niest een papieren zakdoekje. Gooi het na gebruik meteen weg in een afsluitbare vuilniszak.

Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog.

Blijf thuis als je ziek bent.

Alle informatie vind je op de website over het coronavirus. www.info-coronavirus.be

Hartelijk dank voor de samenwerking Ingeborg.

Graag zien we je terug voor een volgende video.   Wat als ik ziek ben?