Knop naar video

Wat als ik ziek ben? – ingesproken door Ingeborg

Deze video is ingesproken door Ingeborg, de oorspronkelijke video die door FOD Volksgezondheid was gepubliceerd, was zonder geluid.

Een gebarentolk brengt aan de hand van Vlaamse Gebarentaal de info in beeld, en de video is ondertiteld. Voor personen Knop om naar de info te gaan met een visuele beperking is deze info niet toegankelijk. Vandaar dat het initiatief is genomen om deze video in te spreken.

Af en toe valt er een stilte , wacht even af, als de volgende ondertiteling verschijnt wordt er verder gelezen. Op deze manier is deze video nu toegankelijk voor iedereen.

Wat als ik ziek ben? ingesproken door Ingeborg

Wat als je ziek bent door het coronavirus?

Ben je ziek?

Bescherm je omgeving en pas volgende maatregelen toe

  • Blijf thuis en isoleer je zoveel mogelijk : zelfs van je familie, zelfs om te slapen.
  • Weiger onnodig bezoek, en beperk fysiek contact.
  • Ga niet naar school, niet naar het werk, en niet naar een openbare plaats.
  • Gebruik altijd papieren zakdoekjes.
  • Een zakdoek mag één keer gebruikt worden en moet na gebruik worden weggegooid in een gesloten vuilnisbak.
  • Bedek je mond met een papieren zakdoek of uw elleboogholte als je hoest of niest.
  • Was je handen zoveel mogelijk met water en zeep.
  • Was ze altijd als je gehoest of geniest hebt of na het snuiten van je neus.

Volg je symptomen op

Als je symptomen verergeren, bv. ademhalingsproblemen, hoge koorts, … , laat dan een vriend of familielid naar je huisarts bellen.

Als je naar het ziekenhuis moet, laat dan een vriend of familielid naar het onthaal bellen en leg uit dat je COVID-19patiënt bent. Het ziekenhuis kan zich dan voorbereiden om te vermijden dat je andere personen zou infecteren. Hartelijk dank voor de samenwerking Ingeborg. Graag zien we je terug voor een volgende video, klik op abonneren, zo blijf je zonder moeite op de hoogte

Hartelijk dank voor de samenwerking Ingeborg.

Graag zien we je terug voor een volgende video.  Help jezelf en anderen te beschermen.